Monthly Archives: maj 2016

Momsvinsten inte viktigast i Sollentuna

Socialnämndens moderate ordförande Peter Schölander säger att en bolagisering av kommunens vård- och omsorgsverksamhet innebär ett tillskott på mellan 12 och 15 miljoner. Men blir vinsten verkligen så stor? I Sollentuna, den enda kommun i landet som bolagiserat vård- och omsorgsverksamheten, bildade man 2013 AB SOLOM. Nu driver det kommunägda bolaget bland annat fem äldreboenden…

Idag röjs Folkparken för bostäder

Med start på måndagen går nu motorsågarna i Folkparken och därmed är exploateringen för bostäder igång på allvar och så att det syns och hörs. En del träd får ge vika, men åtskilliga andra ska stå kvar och är skyddade för framtiden. Om lite drygt ett år kan själva byggena börja. – Roligt att vi…

Viken behöver nya bostäder

Stadsbyggnad är en spegling av sin tid. Vikens olika delar och byggnader visar tydligt detta. Det relativt sammanhängande fiskarsamhället, som utgör en underbar helhet, numera skyddad som “av riksintresse”. Svanebäck, där drömmen om det egna huset dominerar, industridelen, där bostäder och mindre företag integreras, och Välinge, med sin pampiga palatsbyggnad, som manifesterar det framgångsrika företaget.…

Höganäs hamn tillbaka på politisk agenda

Höganäs femte visionsutställningen är igång och nu är hamnen återigen på banan. Kommunen vill ha in förslag på hur området ska användas i framtiden och uppmanar invånarna att lämna in sina idéer före 3 juli. Efter folkomröstningen om hamnområdet i maj 2014, som motståndarna till hotell och höghus vann, har det varit tyst från kommunens…

Öppet brev till Kovács

Bäste Péter Kovács, Som vikenbo uppskattar jag verkligen att du under en längre tid haft fokus på Viken och vill lägga resurser på att utveckla denna fantastiska skånska by och dess alldeles unika miljö. Problemet är att du och dina tjänstemän i förvaltningen tyvärr skjuter långt, långt över målet, vilket riskerar att äventyra hela Vikens…

Grillfest med syrisk dans

Stämningen var på topp och röken låg tät på Holy Smoke i Bräcke i torsdags eftermiddag. Hundrafemtio flyktingar från Brunnby Gård bjöds på mat och dans av de volontärer som engagerat sig för de asylsökande. Volontärerna ville fira avslutningen på svenskkurser och andra aktiviteter och det blev en riktig fest. Både svenskar och flyktingar dansade…

Gammalt vattentorn får nya fogar

Samtliga fogar på vattentornet på Nedre i Höganäs ska bytas, så i sommar kommer ett av stadens högsta och mest kända landmärken vara dolt bakom plast och byggnadsställningar. Just nu sätter man upp ställningarna runt tornet, sedan ska 30 millimeter av den gamla fogen mellan tegelstenarna skrapas loss, innan man lägger in ny. Hela tornet…

Änglar i paradiset

Hur ofta läser vi inte om att hemtjänsten, de som tar hand om våra gamla i hemmet, inte fungerar och att de inte har tid för bra bemötande och att personalomsättningen är för stor? Jag vill i stället berätta om att det är riktigt bra här i Höganäs. Min mamma, som är närmare 100 år,…