Monthly Archives: april 2016

Alla bygglov ska granskas i år

Bygglovshanteringen i Höganäs får allvarlig kritik av kommunens revisorer och under 2016 ska samtliga bygglovsbeslut granskas av den egna förvaltningschefen. Kritiken mot handläggningen av bygglovsärenden har under en längre tid kommit från flera håll och i vintras beslöt kommunrevisorerna att genomföra en granskning av bygglovsprocesserna. I redogörelsen, som presenterades för kommunfullmäktige i förra veckan, slår…

Politiker som bryter mot lagen

Man kan bryta mot lagen på många sätt. En del sätt bedöms som allvarligare än andra. En väsentlig fråga vid bedömningen är om det finns ett uppsåt. Har man inget uppsåt, kommer man lindrigare undan. Men är man medveten om att det man gör bryter mot lagen, då finns det ett uppsåt som gör försyndelsen…

Anita Söderlind ger upp politiken

“Jag var ju tvungen att säga några sanningens ord innan jag lämnar politiken.” Så kommenterar Anita Söderlind, M, sitt sista anförande i kommunfullmäktige i Höganäs. Direkt efter fullmäktigemötet i torsdags, då Anita Söderlind reserverade sig mot beslutet om NSR och höll ett ovanligt uppriktigt och kritiskt anförande i frågan, gick hon hem och offentliggjorde på…

Migrationsverket ställer krav i Brunnby

– Jag hoppas att Reza Deheshjoo har tagit till sig kritiken från de boende. Men om ingenting förändras och vi inte får det vi betalar för, kan vi naturligtvis inte fortsätta betala. Håkan Klein, distriktschef för Migrationsverket i Helsingborg, säger att han tar allvarligt på konflikten mellan ledningen och de asylsökande på boendet i Brunnby.…

Första fullmäktigemötet på YouTube

– Det här är ett spel för gallerierna och även om jag är luttrad, är mitt förtroende för den politiska processen i Höganäs naggat i kanten. Anita Söderlind, M, reserverade sig som enda ledamot mot kommunfullmäktiges beslut att Höganäs år 2020 ska överlåta all renhållning åt NSR och därmed bli fullvärdig medlem i det nordvästskånska…