Monthly Archives: augusti 2015

Kulturhusplaner i gungning

– Efter Martin Öbergs rapport befinner vi oss i ett helt nytt läge, säger Göran Lock, MP:s representant i styrgruppen för kulturhuset. Nu måste vi gå tillbaka och börja om från början. Från att ha varit kommunledningens absoluta favoritplacering för det planerade kulturhuset, är hamnen på en odiskutabel jumboplats i rapporten av Martin Öberg på…

Nyckelknippan i Bjuv

För något år sedan fick jag ett brev från SSF, Stöldskyddsföreningen. Det fanns nycklar upphittade som var mina. Några dagar senare kom ett nytt brev – från polisen – nycklarna fanns för avhämtning på Bjuvs polisstation. Tre stycken till antal var det. I Bjuv! När var jag där senast? Jag kunde inte för mitt liv…

Seniorresor

I Budapest blir man som pensionär glatt överraskad. Det behövs inga biljetter utan man åkte gratis på bussar, spårvagnar och tunnelbanan – om man fyllt 65 år. I Höganäs liksom i Helsingborg måste man vara 75 år för att få åka gratis med lokaltrafiken och där har vi bara bussar. Jojo Senior finns i flera…

Alla bjöds in men bara 115 svarade

Det gäller enkäten, som kommunen lagt ut på sin hemsida och där man bjuder in höganäsborna att komma med kompletterande idéer om ett kulturhus, som ska innehålla musikskola och bibliotek. Den 14 augusti hade 170 personer varit inne och tittat på enkäten och 115 hade svarat. 51,3 % var män och 48,7% kvinnor. Strukturen var…

Dålig idé att flytta biblioteket

Låt biblioteket vara kvar på Köpmansgatan. Det är den tydliga slutsatsen av den kompletterande utredning om kulturhuset i Höganäs, som nu är klar. Hamnen kommer först på femte och sista plats av de undersökta placeringarna. Utredarna har tittat på hur stadskärnan kan komma att påverkas av var det planerade kulturhuset hamnar. Efter att ha konstaterat…

Härligt svängig musikfestival på Sundstorget

I lördags var det dags för den årliga musikfestivalen som Höganäs musikkår arrangerat i flera år. De bildades redan 1853 och är Sveriges äldsta musikkår. Inför årets musikfest hade man breddat repertoaren till att inte bara omfatta marschmusik, även om den fanns med programmet. Det blev även en hel del fina visor som ”Calle Schewens”…

Sommarnovellen Del 16 av 16

Så märker hon plötsligt att något rör sig i mörkret, strax intill henne. Bertil? Kan det vara han? Hon försöker ropa hans namn, men det blir bara ett mummel där under täcket av jord. Det är verkligen Bertil! Och han har tydligen märkt att han inte är ensam i mörkret. Båda försöker kravla sig upp…

Blåsten dödar träden

På tomten mitt emot Höganäs hittills enda höghus står de, tre stora träd som vittnar om att området kring gatukorsningen en gång var en grönskande del av centrum. Där höghuset nu står, fanns då en lummig oas. Den öppnade för utblickar mot havet och utgjorde en välbehövlig grönyta i stadsmiljön. Men träden där sågades ner…