10 goda skäl för höga hus i Viken

singapore1

Singapore

Naturligtvis finns många goda skäl för att bygga högt i Viken och speciellt längst fram vid Helsingborgsvägen och korsningen med Karlsfältsvägen. Dvs det som idag är Statoiltomten och Potatisåkern.

Nedanstående redovisning visar på nödvändigheten (OBS ironi) att bygga högt så nära Vikens gamla bykärna som möjligt. När dessa fakta kommer i dagen kommer det att vara självklart för alla Vikenbor hur lyckat det blir med höga hus.  Det nuvarande ringa motståndet framstår därmed som helt obefogat.

  1. Det finns en mästerlig plan

som ännu inte har kunnat offentliggöras. Det kommer att handla om en ”Gateway Kulla”, en inkörsport till hela Kullabygden, genom att skapa fokus på Viken, som ett exempel på god infrastruktur, handel och levnadsbetingelser. Därigenom kommer intresset för att bosätta sig och verka i Kullabygden att accelerera och kommunen utvecklas till ett Singapore i Norden.

  1. Efterfrågan

Väldigt många vill bo i höga hus och kunna se havet och landskapet omkring Viken. Kommunen avser därför att bereda plats för dessa intressenter, som genom sin starka köpkraft kommer att lyfta lokal handel. Kommunen har försäkrat sig att dessa nya bostadsrättsägare kommer att bli året-runt-boende och inte bara sommargäster.

  1. Skapa och profilera en ny kommundel

Viken behöver expandera, det är ett starkt tryck från omgivningen för att flytta till Viken. Men kommunen vill hushålla med marken för att i framtiden få plats för ännu fler tillflyttande, varför man helt sonika begränsar tomtytan per fastighet,.

  1. Likabehandling, höga hus i alla delar av kommunen

Självklart skall alla kommuninvånare behandlas lika och rättvist, oavsett var de bor. Bygger kommunen höga hus i centralorten, skall givetvis också byggas höga hus i Viken, Mölle, Nyhamnsläge, Arild, Rekekroken och Jonstorp, samt Ingelsträde och Mjöhult.

  1. Variation i bebyggelsen

Som stadsgestaltning är Viken tråkigt och enahanda utformat. Den gamla bykärnan är trång och gammalmodig, utan moderna möjligheter till vare sig cykelleder som skyddande trottoarer.  För att få ett inflöde av moderna och progressiva urbana människor som söker en mix av city och land/strand, inriktar sig kommunen nu på att bygga höga välkomnande hus, som kan erbjuda ett effektivt boende nära goda kommunikationer.

  1. Bygga för alla och alla plånböcker

Det finns ett stort behov i kommunen av billiga hyreslägenheter för unga och äldre. Därför kommer de nya höga husen att även innehålla billiga mindre lägenheter.

  1. Skapa ett landmärke

Malmö fick sitt Turning Torso, ett landmärke av rang.  Självklart skall även Viken begåvas med ett landmärke i form av höghus som visar en progressiv utveckling och sätter den nya by-delen på kartan och blir samtidigt ett stolt minnesmärke över de politiker som gjorde detta möjligt.

  1. Gjort bort sig och måste leva upp till avtalet

Avtalet mellan kommunen gjordes med oklara underlag. I klartext; politikerna och tjänstemännen hade inte förstått vilka möjligheter avtalet gav Sveriges fjärde största byggföretag att maximera avkastningen på dessa husbyggen. När kommunen upptäckte hur fel det blev och hur upprörda Vikenborna blev, var det inget mer att göra åt saken. För att inte åsamka kommunen väldigt stora kostnader, är Höganäs tyvärr tvungen att fullfölja avtalet. Vilket Vikenborna säkert har all förståelse för.

  1. Ingen annan ville genomföra bygget

Det fanns ingen annan som ville åta sig byggandet i Viken, utan kommunen fick kompromissa om villkoren, vilket upprörde en del Vikenbor, men när det nu står klart att inga andra möjligheter fanns, så inser alla att detta ändå blir den bästa lösningen för att kunna fullfölja utvecklingen av Viken.

  1. Vi får något annat värdefullt i stället

I ett underhandsavtal med byggföretaget får kommunen något annat mycket värdefullt i stället, som kommer att gagna hela kommunen och alla dess invånare. Självklart inser Vikenborna detta och låter utvecklingen ha sin gång för allas bästa.

Varsågod och välj ditt skäl för höga hus i Viken. Kommunledningen och den förda politiken har alltid rätt.

Kjell Näslund,  Viken