Nyheter

Priset för att tala med politiker

I debattartikeln ”Enkelt planförfarande, sade Bull” beskrivs ett enkelt planärende i Höganäs, där kostnaderna uppgår till mer än 360 000 kronor, innan man ens satt spaden i jorden. Av den summan förklarades 40 000 vara arvode till politikerna i byggnadsnämnden. Fyren bad planarkitekt Jacob von Post på kommunens planavdelning beskriva hur man räknar och vad…

Ramslök & röda hus

Den här veckan fördjupar sig Håkan Lindgren i köttets för- och nackdelar och bjuder på färskost med ramslök. Anders Malmsten inleder sin betraktelse över Höganäs hamn och Peter Sandell presenterar ett nytt förslag på var Kulturhuset borde ligga, tillsammans med tankar om ett grönt kulturstråk runt staden. Dessutom skriver både Kerstin Schultz och Kjell Cronert…

Familjefridsjour även för män

Familjefridsjouren i Höganäs är den enda verksamhet i sitt slag i Sverige, som erbjuder skyddat boende även för unga män. Kvinnojouren i Höganäs har bytt namn till Familjefridsjouren och firade samtidigt tioårsjubileum med en utställning i Tivolihuset i förra veckan. Namnbytet visar tydligare vad verksamheten i realiteten går ut på, nämligen att erbjuda hjälp och…

Allt kan inte betalas med Nymbergs fond

Den omtänksamme industrimannen G W Nymberg donerade pengar till Höganäs försköning. Och så fungerade det också under flera år, men nu går pengarna istället till helt andra saker. En stor summa har gått till att få igång Höganäs Keramiskt Center och nu läggs även krokar ut för att driften av nya kulturhuset ska betalas med…

”Laglös bygglovshantering”

Henrik Ranby och Kerstin Nilermark begär att länsstyrelsen i Skåne genomför en tillsyn av kulturmiljövärdena i Höganäs kommun. I skrivelsen beskriver de bland annat bygglovshanteringen som laglös. – Vi är djupt oroade över den nedprioritering av kulturmiljövård och bevarandearbete som präglar Höganäs kommun i dagsläget, säger de. Både Henrik Ranby och Kerstin Nilermark har varit…

Jollen – första höghuset i Vikens centrum?

Detaljplanen med sexvåningshus väckte högljudda protester från vikenborna när den presenterades. Nu är det fastigheten med livsmedelsaffären Jollen som ska byggas ut. Planavdelningen på kommunen vill göra en mer flexibel plan som medger fler centrumverksamheter eller bostäder i övre plan. – Vi bedömer att platsen tål den nya volymen. Höjden 12 meter i nock medger…

Ägg, kulturhus & Höganäs hamn

Lagom till påsk har Fyren fått sin egen matkrönikör – vi välkomnar Håkan Lindgren, som börjar med att skriva om påskens mest eftertraktade livsmedel och dessutom bjuder på ett recept. Debatten om kulturhuset går vidare med inlägg av Lars-Olov Ohrling och Agneta Lane. Och Anders Malmsten startar en serie i fem avsnitt om vad som…

När du måste larma socialtjänsten

Trygghetslarmen för äldre blir nu digitala också i Höganäs, men ändå blir det ingen chockhöjning av taxan i likhet med Helsingborg. Pensionärerna i Höganäs betalar nämligen redan dubbelt så mycket som helsingborgarna. I Helsingborg höjs taxorna med 70 procent från 136 till 230 kronor i månaden. På ett år blir det en dryg tusenlapp. Men…