Debatt

Bara samarbete kan stoppa terrorn

Stackars Sverige. Stackars stackars Sverige. Gårdagens händelse blir verkligen en stor prövning av vårt vackra demokratiska samhälle. Människor i vårt lugna mellanmjölksland har dött av det hemska som världen valt att kalla terror. Tyvärr slutar inte terrorn där. När jag öppnar mitt Facebook-flöde blir jag rädd. Mycket räddare än jag blev efter nyhetsrapporteringen igår. En…

Godtrogna politiker om potatisåkern

Varför är samtliga politiska partier så fokuserade på höga hus, när det finns alternativa förslag som visar på möjligheter att bygga lika många bostäder med lägre men tätare bebyggelse? Hög bebyggelse kräver större avstånd mellan husen. Förvånande hur okunniga och godtrogna politikernas verkar samtidigt som det finns mycket kunskap i publiken. Nu tror jag inte…

Bygg höghusen vid 111:an

Ytterligare ett förslag med höghus på potatisåkern har presenterats och debatten fortsätter. Ett höghus är för mig ett hus som dominerar omgivningen genom att det är betydligt högre än övrig bebyggelse. Tittade bara på plankartan, för de vackra skisserna har som jag ser det mycket liten verklighetsförankring. De är heller inte bindande för projektören. Nu…

Parlamentarisk obalans

Moderaterna har, helt enligt spelets alla regler och i bästa ordning, genom väljarnas förtroende givits ett rejält övertag i kommunfullmäktige. Helt korrekt, men ändå ur parlamentarisk synpunkt synnerligen olyckligt. Den politiska opposition har fullständigt åkt av banan och har i vissa fall t o m hängt sig fast i svansen på makthavarna. Det är förödande…

MP svarar Liberalerna

Eric Ruuths kulturhus har behövt rustas upp i många år, inte bara sedan juni 2016. Och att en del av dessa investeringar nu tidigareläggs, oavsett vad som till slut avgjorde detta, är ett steg i rätt riktning. Men fortfarande inte bra. Det är rent ut sagt dålig ekonomisk hushållning att inte omgående genomföra energibesparande åtgärder…

Låt oss rätta till faktafelen

I en artikel som beskriver hur bra verksamheten är i Eric Ruuth-huset – något vi är rörande överens om – försöker Miljöpartiet få det att framstå som att enda anledningen att tillgänglighetsanpassningen och upprustning av huset ska påbörjas 2017, är att de har lyft frågan. De tycks också anse att MP är de enda som…

Fantastiska Eric Ruuth

I den långsiktiga investeringsplan som Alliansen lagt fram föreslås att den i högsta grad behövliga tillgänglighetsanpassningen och upprustningen av Erik Ruuth kulturhus genomförs först 2021! Efter påpekande från Miljöpartiet om olagligheten i att inte tillgänglighetsanpassa fastigheten, skedde en smärre revidering av planen en timme före beslutet i senaste kommunstyrelsen. Idag får exempelvis rullstolsburna bäras upp…

Måste Höganäs göra av med lärartjänster?

Vid utbildningsnämndens senaste möte hade förvaltningschef Liselotte Herrlin av nämnden fått i uppgift att redogöra för vilka konsekvenser det sparbeting på 3 % för 2018 och 4% för 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i fjor får för skolorna i Höganäs kommun. I sin konsekvensbeskrivning har förvaltningen räknat fram att Höganäs skulle tvingas säga upp 33…