Debatt

”Nedskärningarna slår hårt mot Eric Ruuth”

Det har sagts att musikundervisningen på Eric Ruuth helt och hållet har fredats i alliansens budgetförslag. Den som påstår det har totalt missat hur vår verksamhet är uppbyggd. Vår styrka ligger i samverkan mellan fritidsgårdarna och kulturskolan och att vi arbetar ihop som ett kollegium. Det är på så vis vi år efter år får…

Rösträtt – men ingen röst

Ofta reagerar jag mot våra kommunpolitikers beslut. Nästan lika ofta förundrar jag mig över att vi inte är fler som reagerar. Kanske tror man inte att man kan påverka? Kanske tror man någon annan ska ta sig an frågan? Eller att det är lönlöst att klaga? Så varför bry sig? Men var gång vi inte…

”Péter Kovács ville inte ha höghus”

Péter Kovács ringde mig för att få en uppfattning om vad vikenborna tyckte om Potatisåkern och mitt svar blev – ”om kravet är lika många boenden, som planen med 4,5 våningar, då föreslår jag ett nytt gammalt Viken”. Péter Kovács tyckte detta var bra idé. Vårt möte ägde rum en dryg månad före mötet i…

Höjdskräcken i Viken

Det finns en väl motiverad rädsla i Viken, att beslut om höjden på kommande bebyggelse av den numer ökända Potatisåkern centralt i Viken, ska fattas på ogenomtänkta grunder. Som exempel: en oförmåga att se Kullabygdens identitet och kulturella betydelse i ett längre perspektiv. Bortser vi från alla illvilliga spekulationer i denna infekterade fråga, kvarstår den…

Liberaler vill lyfta blicken för kulturen

Vi vill ha ett nytt övergripande mål i Höganäs kommun. Ett mål som faktiskt säger något om livskvalitet och värderingar – inte bara ett kvantitativt mål om ökad befolkningsmängd. Ett mål som talar om att ”här hos oss i Höganäs kommun så satsar vi på oss som bor här”. Kultur handlar mycket om kreativitet, något…

Ställ bilen & använd fötterna

Vi har ben, vi kan gå! …och med tanke på hur många timmar vi spenderar sittande på möten så vore det väl riktigt hälsosamt för oss att promenera eller cykla istället för att ta bilen. Jag pratar naturligtvis om den nyligen uppmärksammade reseersättning som vi fritidspolitiker får ut om vi bor utanför centralorten. Det är…

Farligt att bara växa

I Höganäs verkar det ha blivit en etablerad sanning att det är bra att växa. Insatt i ett större sammanhang blir dock denna ”sanning” problematisk, rent av farlig eller suicidal. Idag lever vi på jordens kapital av resurser; mark, vatten, luft och alla andra miljötjänster. När kapitalet är slut är också vi slut. Logiken är…

Oframkomliga stigar ingen ”nypa salt”

I ”Plan för tillgänglighet och delaktighet” skriver Höganäs kommun att ”den omgivande miljön ska anpassas efter individernas behov och inte tvärtom”, och bryter sedan flagrant mot sin egen utfästelse. Fram till början av juni månad var gångstigarna på naturområdet Ärtan och Bönan framkomliga för alla. Men genom oannonserad utläggning av tonvis med grov träflis hindrades…