Debatt

Höganäs behöver en revolution

Den senaste tiden har de ekonomiska problemen i Höganäs dykt upp till ytan, precis som man säger att ”det som göms i snö kommer upp i tö”. Den unika ekonomiska styrningen i Höganäs, som utgår från likviditetsstyrning – det vill säga att kommunen inte ska ta lån för att finansiera sina investeringar – börjar nu…

Spara på byråkrater – inte på barn

Barnen är vår allra finaste gåva. De är vår framtid, vår stora glädje också vår oro. Som föräldrar, mor- och farföräldrar har vi ett ansvar för att barnen i vårt samhälle får växa upp i trygghet och ges möjligheter till utveckling. Detta ansvar vilar självklart också på kommunen och deras politiker. Vi betalar ju ansenlig…

Kommunikation viktigare än skola?

Höganäs kommun måste spara. Detta enligt de styrande politikerna. Därför måste budgeten för bland annat utbildningsförvaltningen kraftigt bantas med negativa konsekvenser för barn och ungdom till följd. Också de anställda inom verksamheten drabbas. Är detta verkligen nödvändigt? Kommunen är en av de bästa i landet vad hantering av ekonomin beträffar. Också detta enligt de styrande…

Budgetarbetet inte klart förrän i höst

Det har förekommit en del insändare och artiklar kring det budgetarbete som kommunens olika nämnder och förvaltningar håller på med just nu. Insändarna uttrycker en oro för de åtgärder som beskrivs och vilka effekter det får för våra medborgare. Vi har full respekt för denna oro, men vill understryka att det ännu inte är några…

Nedskärningar – inte effektiviseringar

Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tagit del av de föreslagna effektiviseringarna inom utbildningsförvaltningen. Vi anser att det mesta inte är effektiviseringar, utan nedskärningar och nedläggningar. I Höganäs vision 2025 står det bland annat att skolans bredd och spets skall stärkas samt att lärare, elever och föräldrar skall vara stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Utbildningsnämnden…

MP säger nej till orimliga nedskärningar

Jag är upprörd över lättvindigheten som verkar känneteckna hanteringen av besparingarna i skolan. De är – med något undantag – orimliga. Det är naturligtvis inte fel att se över kostnader, men om detta är vad vi ska spara på måste vi i Miljöpartiet säga nej. Det är lätt att riva ner, men mycket svårare att…

Hur bra går det för Höganäs?

”Det går bra för Höganäs.” Parollen har blivit som en besvärjelse, men skenet bedrar. Det går inte så bra för Höganäs. Det beror på en kortsiktig ekonomisk politik som nu kommer att kosta rejält att rätta till. Om man i det längsta förhalar ett miljö- och åtgärdsprogram. Om man handlar upp den absolut billigaste maten,…

Medborgardialog – vad är det?

Medborgardialog är ett instrument för politiker att i mellanvalsperioder löpande försöka fånga upp medborgarnas åsikter om uppkomna frågeställningar och problem, som inte direkt formulerats i partiernas valmanifest och partiprogram för den innevarande mandatperioden. Dessa fortlöpande och varierande väljaropinioner måste vägas in i den dagliga politiska verksamheten. Den representativa demokratin kan i mellanvalsperioderna ha anmärkningsvärda brister…