Debatt

Oframkomliga stigar ingen ”nypa salt”

I ”Plan för tillgänglighet och delaktighet” skriver Höganäs kommun att ”den omgivande miljön ska anpassas efter individernas behov och inte tvärtom”, och bryter sedan flagrant mot sin egen utfästelse. Fram till början av juni månad var gångstigarna på naturområdet Ärtan och Bönan framkomliga för alla. Men genom oannonserad utläggning av tonvis med grov träflis hindrades…

Minska inte tillgängligheten

Frågan kring tillgängligheten vid naturområdet Ärtan och Bönan har aktualiserats sedan kommunen lagt ut grov träflis på stigarna. Syftet var gott; att stigarna inte skulle vara så leriga vid blöt väderlek. Tyvärr gör mängden träflis och de grova bitarna att områdets tillgänglighet för personer som behöver ta sig fram med rullstol eller rullator nu är…

Trötta politiker inget för (M)

Tråkigt att höra att Roger Nilsson (S) är trött. Det märks faktiskt både i budgetarbetet där oppositionens förslag lyser med sin frånvaro och i hans insändare. Ett exempel på det är att han ”glömmer” att svara på frågor, som medborgarna förtjänar ett svar på. Inte med ett ord nämner Roger Nilsson vad socialdemokraterna har för…

Mer kultur – inte mindre!

Svar till Karin Lyeteg och Johan Söllscher Lärarförbundet om besparingar på Eric Ruuths kulturhus. Vi socialdemokrater delar helt er oro över beslutet som Alliansen tog i utbildningsnämnden att göra stora besparingar på Eric Ruuths kulturhus. Vi är fullständigt medvetna om det fantastiska arbete som utförs och att kulturskolan årligen hamnar i topp i Qualis mätningar.…

Tydliga alternativ inför valet

Jag blir så trött. Inte med ett ord talar Marie Holmstedt (M) om hur de stora underskotten i socialnämndens verksamhet de kommande åren ska hanteras. Det räcker inte på långa vägar att pressa personalen ännu hårdare eller att skatteplanera. Det borde vara uppenbart för alla, även Marie Holmstedt (M), att mer pengar behövs för att…

Folkets hus för resurssvaga

”Folkets hus för vilket folk?”, frågar Lars-Erik Jönsson i HD 1/7 i en både välformulerad och rykande aktuell krönika. Frågan sätter fokus på såväl kommunens utveckling mot allt större homogenisering av bostadsbyggandet som de inte ogrundade farhågorna att ägarföreningen/folkparksstyrelsen håller på att försvaga förankringen till arbetarrörelsen. Jönsson slår huvudet på spiken när han konstaterar att…

Vad är socialdemokraternas förslag?

Jag har inga problem att ta debatten med Roger Nilsson (S), däremot är det oerhört viktigt att han håller sig till fakta istället för politiska floskler och vilseledande information till medborgarna. Vi i alliansen tar ansvar för budgetarbetet och har arbetat fram ett budgetförslag som kommunfullmäktige i oktober ska ta beslut om. Socialdemokraterna har inte…

En kommun ska inte skatteplanera

Det är glädjande att socialnämndens ordförande, Marie Holmstedt, kliver ut på banan och tar en offentlig debatt kring socialens ekonomi. Två saker vill jag vara mycket tydlig med: 1. Socialnämndens underfinansiering. Här finns en glasklar skillnad på våra förslag. När vi sedan flera år tillbaka ser det uppenbara behovet av resurstillskott, är det moderata svaret:…