Debatt

Unken kroppsfixering

Det är mycket spännande att vi fått en ny nättidning med journalistiska ambitioner att granska och belysa Höganäs kommun ur en annorlunda synvinkel. Makten och dess makthavare ska bli granskade och ifrågasatta. Det tycker jag är mycket bra och jag tror det ger dynamik och utveckling. Därför är det trist att artiklar halkar av banan…

Översiktsplanen & demokratin

Varför får vi medborgare bara välja mellan 141 sidor svårgenomtränglig text eller 32 sidor floskler och meningslösa bilder, när vi ska ta ställning till den nya översiktsplanen? Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget är nu ute för samråd, bl. a. med oss invånare. Man vill ha våra synpunkter att baka in…

Bygga på landet – dröm eller mardröm

All stadsplanering utgår från planer. Det enskilda byggprojektet vägs mot helheten och styrs av plan- och bygglagen, för att skapa en harmonisk utveckling och en bra helhet. Kommunens översiktsplan är ett styrdokument som skall ge en framtidsbild för kommunen. Förslaget till ny översiktsplan har varit ute på remiss och diskuterats i kommunfullmäktige. I förslaget till…

Höganäs & Zlatan

Jag tyckte att kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács version av ”The epic split” från 2013 var lite kul. Budskapet ställer jag mig inte bakom och klippet som sådant är ganska amatörmässigt gjort, men det är en parodi på ett välkänt reklamfenomen och hela grejen är väl att det ska vara en aning B. Det är nog…

Den avklädda makten

De styrande männen i Höganäs kommun har gjort en video med sig själva i huvudrollerna – som avstamp för Kommunens nya vision. Tre avklädda herrar med fejkade tatueringar rör sig till fots och på cykel genom ett avfolkat landskap. Inte en kvinna syns och inga andra levande varelser heller. Bara de avklädda männen och två…

Fullmäktigemöte utan dialog & debatt

Stadsantikvarien tillsattes genom beslut i kommunfullmäktige. Kan det då vara upp till en tjänsteman att fatta beslut om att ta bort tjänsten? På torsdagens kommunfullmäktigemöte behandlades en interpellation från Miljöpartiet om säkrandet av viktiga kulturmiljöer. Göran Lock gick upp i talarstolen tre gånger under mötet och ställde direkta frågor till Péter Kovács utan att få…

Paradise Closed

Långa promenader på Kullaberg och utmed stränderna, vackra små fiskelägen att strosa i på lediga stunder, ja det är vad Höganäs kommun signalerar med skyltarna ”Välkommen till vårt Paradis” vid kommungränsen. Kommunens övergripande mål är dessutom att fler ska flytta till paradiset; till 2025 ska det bo 27 500 här. Vad är då attraktivt för…