Debatt

Himmelrike eller helvete

Nog vore det ett himmelrike om vår basmat vore framtagen med omtanke om jordens mull och djurens väl! Men mat i spalterna och TV-kanalerna blir först mat när den presenteras som gourmet av mästerkockar. Vardagsmaten är inte intressant, den får inte kosta någonting. Är det inte konstigt att vi vet så lite om något av…

En manipulerad folkomröstning

Visionsutställningar har varit ett återkommande inslag i Höganäs. Byggnadsentreprenörer har fått komma med förslag på nya projekt i staden. Om dessa har inspirerats av politikerna är oklart. Klart är emellertid att vissa politiker uppskattat de förslag till ”utveckling” av hamnområdet som innehållit höga byggnader. När Tillberg Design AB föreslog ett 20-våningars hotelltorn med konferensmöjligheter, skrevs…

Kulturhus & grönt stråk

Det är verkligen roligt och spännande att se de olika artiklarna och inläggen om kultur och ett kulturhus i Höganäs. Behövs ett samlat kulturhus och om det behövs vad ska det innehålla och var ska det ligga? Kerstin Nilermark ser flera olika möjliga placeringar. Lars-Olov Ohrling pekar ut en plats mellan den gamla finkeramiska verkstaden…

Fyra stora, röda hus

Detaljplanen för småbåtshamnen är från 1987. Syftet med den var att få fler båtuppläggningsplatser vintertid och bevara gräsytorna för friluftsbad, lek, och rekreation. Området fick bara användas för småbåtshamn, nya byggnader skulle ha anknytning till hamnen och högsta byggnadshöjd sattes till tre meter. Men det dröjde inte länge innan kommunen sålde den attraktivaste marken, närmast…

Moderaterna tar för sig av höjda arvoden

På nästa fullmäktigemöte i Höganäs vill de styrande politikerna återigen öka politikerarvodena, med speciell tonvikt på ordförande- och viceordförandeposterna. Förslaget beräknas kosta kommunen 1,2 miljoner och ska finansieras genom tilläggsanslag, som belastar kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Det problematiska ur ett demokratiskt perspektiv är att merparten av denna arvodeshöjning tillfaller alliansen och i synnerhet moderaterna,…

Vadå kultur & för vem?

Sverige är kallt. Sverige är dyrt. Svenskar är reserverade. Vi behöver någonstans att ta vägen där vi kan lufta våra åsikter och känslor, mötesplatser där vi kan bli berikade. Man ska bara kunna slinka in och det ska vara varmt och skönt. Det ska inte kosta en massa pengar. Det ska inte handla om konsumtion…

Höganäs kulturpotential

Det är positivt att Höganäs kommun har startat processen att skapa ett nytt kulturhus och där samla bibliotek, Erik Ruuths kulturutbildningar i musik, dans och drama, scenlokal för 500 personer, samt andra lokaler för möten etc. Samtidigt utreder man var Kulturhuset skall placeras. Frågan är intressant och viktig för Höganäs framtida utveckling avseende kultur, turism…

Vad händer i Höganäs hamn?

”Man ska inte tro på ett rykte förrän myndigheterna dementerat det”, skrev Vilhelm Moberg. Tyvärr tror jag att det ligger något i detta. Det som de senaste åren hänt, och fortfarande händer, i Höganäs hamn får mig att undra. Det förefaller mig som om man har en hemlig plan för hamnen. Bit för bit lägger…