Debatt

Ingen omvårdnad på nya akuten

Efter att ha fallit omkull med cykeln och slagit huvudet och armen i gatan tillkallas ambulans. Jag blir snabbt undersökt på plats, men sedan följer en lång diskussion om ambulansen ska köra mig till sjukhuset, eller istället hem, för att någon anhörig eller vän sedan ska köra mig till sjukhuset – för till sjukhus måste…

Utveckla de goda idéerna

Det var ett spännande förslag till ett framtida Höganäs som Lina Salomonsson visade upp på Café Amanda den 19/5. Hennes seriösa sätt att angripa uppgiften imponerade. Man skulle önska att arkitekterna på stadsbyggnadskontoret hade fått tid och medel att angripa planfrågor på samma sätt. Jag är övertygad om att de, liksom Lina, har många bra…

Demokratin tränger in bakifrån

I takt med att Höganäs kommun växer, växer även behovet av ett ökat politiskt engagemang och engagemang bygger ofta på möjligheter att påverka. I dagens Höganäs finns makten i för stor utsträckning i kommunstyrelsens arbetsutskott, som egentligen bestämmer det mesta i kommunen. Detta påverkar självklart kvaliteten i många beslut och innebär även att besluten fattas…

Vikens strand ett minne blott

Den vackraste och längsta sandstranden i kommunen är numera ett minne. Vi får berätta för våra barn om vad och vem som drev detta för naturen och stranden så katastrofala projekt. Det fejkade upproret hade kunnat varit mångdubbelt större, givet att vi haft mer tid. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att även…

Fejkat folkuppror i Viken

Mot alla odds går det att undanröja skenbart oöverstigliga hinder i den fysiska miljön om bara viljan finns. Genom ett gott samarbete mellan myndigheter, kommun, region och funktionshinderrörelsen har vi fått en tillgänglighetsanpassad vandringsled som sträcker sig från Viken i söder till Kullaberg i norr. Att den sträcka på cirka 500 meter norr om Golfbanegränd…

Prioriteringar – vad är det?

Min uppfattning är att göra det som är viktigare, före det som är mindre viktigt. Häromdagen läste jag att kommunen skulle ta kontakt med Trafikverket om väg 111 norr ut från Höganäs. Det låter ju ambitiöst, men frågeställningen kring väg 111 norr om Höganäs är ju ingen nyhet och det gäller att ligga på. Droppen…

Fred på jorden

Låt mig återkomma till kommunens handlingsprogram för 2015 – 2018. Jag menade tidigare här i Fyren att programmet är fullt av floskler och därför till begränsad nytta. För att vara ett riktigt styrdokument måste det innehålla kvantifierbara mål eller åtminstone prioriterade mål. Det är totalt meningslöst att till exempel hävda att i Höganäs ska ”barns…

Vad innebär ett kulturhus i hamnen?

Jag har ägnat mig åt att gissa vad utredningens förslag på ett kultur- och bibliotekshus på 5 000 kvadratmeter, skulle innebära. Fördelas ytan på två våningar, kommer byggnaden att uppta minst 2 500 kvm av marken och bli tretton till fjorton meter hög. Men Anders Ståhl (M) säger att kulturhuset bara ska uppta cirka 1…