Debatt

Partipiska eller hörapparat

I dagarna har vi sett hur vår demokrati fungerar. Finn Mårtensson (M) har inte samma åsikter om decemberöverenskommelsen som en del av sina partikamrater – främst partiledningen – och han röstar därför inte enligt den av partiet bestämda linjen i riksdagen. Resultatet: han är utfryst och mobbad av sina partikamrater. Ett öde som tydligt drabbar…

Om de verkligen vill veta, måste politikerna fråga

Ja, om man verkligen vill veta måste man fråga. Men som man frågar får man svar. Det vill säga – man måste använda modeller som är etablerade inom undersökningsvärlden. Om Höganäs kommun verkligen vill veta vad människorna i kommunen vill, måste man ta steget och bli professionell även inom detta område och börja på rätt…

Kulturhus: Var och för vem?

Höganäs behöver ett nytt, stort kulturhus. Det påstår de styrande. För att få påståendet bekräftat, tillsatte man en utredning. Den gav de styrande rätt och kom dessutom fram till att Eric Ruuths kulturhus och vårt bibliotek måste läggas ner. Dessa verksamheter ska istället samsas med varandra i det nya kulturhuset. En scenlokal med teleskopläktare och…

Det är modernt med kulturhus

Ja, det är modernt med kultur – kanske så modernt att man inte hinner tänka efter före. De mer övergripande frågorna i en kommun, som i verklig mening är till för alla, bör också förankras på ett demokratiskt sätt. Då räcker det inte att drygt 20 personer i kommunfullmäktige säger ”ja”, eftersom åtminstone hälften inte…

I väntan på bussen

Sträckan mellan Höganäs och Helsingborg är ett av de starkaste pendlingsstråken i Skåne. Det är bara mellan Vellinge och Malmö man kommer upp i snarlika resandetal, när det gäller busstrafik. Under 2014 företogs 130 000 resor i månaden med busslinje 220. För den snabbare linje 222 gäller 20 000 resor i månaden, med tendensen att…

Ingen omvårdnad på nya akuten

Efter att ha fallit omkull med cykeln och slagit huvudet och armen i gatan tillkallas ambulans. Jag blir snabbt undersökt på plats, men sedan följer en lång diskussion om ambulansen ska köra mig till sjukhuset, eller istället hem, för att någon anhörig eller vän sedan ska köra mig till sjukhuset – för till sjukhus måste…

Utveckla de goda idéerna

Det var ett spännande förslag till ett framtida Höganäs som Lina Salomonsson visade upp på Café Amanda den 19/5. Hennes seriösa sätt att angripa uppgiften imponerade. Man skulle önska att arkitekterna på stadsbyggnadskontoret hade fått tid och medel att angripa planfrågor på samma sätt. Jag är övertygad om att de, liksom Lina, har många bra…

Demokratin tränger in bakifrån

I takt med att Höganäs kommun växer, växer även behovet av ett ökat politiskt engagemang och engagemang bygger ofta på möjligheter att påverka. I dagens Höganäs finns makten i för stor utsträckning i kommunstyrelsens arbetsutskott, som egentligen bestämmer det mesta i kommunen. Detta påverkar självklart kvaliteten i många beslut och innebär även att besluten fattas…