Debatt

Fejkat folkuppror i Viken

Mot alla odds går det att undanröja skenbart oöverstigliga hinder i den fysiska miljön om bara viljan finns. Genom ett gott samarbete mellan myndigheter, kommun, region och funktionshinderrörelsen har vi fått en tillgänglighetsanpassad vandringsled som sträcker sig från Viken i söder till Kullaberg i norr. Att den sträcka på cirka 500 meter norr om Golfbanegränd…

Prioriteringar – vad är det?

Min uppfattning är att göra det som är viktigare, före det som är mindre viktigt. Häromdagen läste jag att kommunen skulle ta kontakt med Trafikverket om väg 111 norr ut från Höganäs. Det låter ju ambitiöst, men frågeställningen kring väg 111 norr om Höganäs är ju ingen nyhet och det gäller att ligga på. Droppen…

Fred på jorden

Låt mig återkomma till kommunens handlingsprogram för 2015 – 2018. Jag menade tidigare här i Fyren att programmet är fullt av floskler och därför till begränsad nytta. För att vara ett riktigt styrdokument måste det innehålla kvantifierbara mål eller åtminstone prioriterade mål. Det är totalt meningslöst att till exempel hävda att i Höganäs ska ”barns…

Vad innebär ett kulturhus i hamnen?

Jag har ägnat mig åt att gissa vad utredningens förslag på ett kultur- och bibliotekshus på 5 000 kvadratmeter, skulle innebära. Fördelas ytan på två våningar, kommer byggnaden att uppta minst 2 500 kvm av marken och bli tretton till fjorton meter hög. Men Anders Ståhl (M) säger att kulturhuset bara ska uppta cirka 1…

Dialog är ett bra redskap

Dialog- och demokratigruppen Fyren har som mål att skapa förutsättningar för en ökad dialog mellan oss som bor i Höganäs kommun och de som bestämmer. En ökad dialog är alltid bra om de idéer som växer fram är positiva och konstruktiva förslag. Ett bra initiativ som är värt att genomföra på flera platser där kommunens…

En svårhanterad strand

Vid Kullaledens passage längs golfbanan i Viken har det uppstått problem. De senaste 50 åren har golfspelare och vandrare kommit överens och det har även naturen gillat. Fåglarna har fått leva sitt liv, badarna har hitta sina solgropar där stranden övergår till strandvegetation och vandrarna har gått på små stigar mellan golvbanan och stranden. För…

Urholkad demokrati

Under mina tolv år i byggnadsnämnden och de fyra sista åren även i planutskottet och kommunstyrelsen, har jag sett hur demokratin urholkats i Höganäs kommun. Förutom de förändrade arvodesreglerna och nya principer för tillsättningar av vice ordförande i nämnderna, har vi fått en helt annan organisation med utskott, som ersatt vissa nämnder. De politiska följderna…

Att sälja in ett kulturhus

Mindre än tre månader efter folkomröstningen, går Péter Kovács och Anders Ståhl (M) ut med planerna på ett kulturhus på den plats i hamnen som folkomröstningen handlade om. Visserligen är det fortfarande bara visioner och det skall bli dialog med allmänheten, innan något bestäms. En månad senare höll M ett öppet möte på Café Amanda.…