Debatt

Folkets hus för resurssvaga

”Folkets hus för vilket folk?”, frågar Lars-Erik Jönsson i HD 1/7 i en både välformulerad och rykande aktuell krönika. Frågan sätter fokus på såväl kommunens utveckling mot allt större homogenisering av bostadsbyggandet som de inte ogrundade farhågorna att ägarföreningen/folkparksstyrelsen håller på att försvaga förankringen till arbetarrörelsen. Jönsson slår huvudet på spiken när han konstaterar att…

Vad är socialdemokraternas förslag?

Jag har inga problem att ta debatten med Roger Nilsson (S), däremot är det oerhört viktigt att han håller sig till fakta istället för politiska floskler och vilseledande information till medborgarna. Vi i alliansen tar ansvar för budgetarbetet och har arbetat fram ett budgetförslag som kommunfullmäktige i oktober ska ta beslut om. Socialdemokraterna har inte…

En kommun ska inte skatteplanera

Det är glädjande att socialnämndens ordförande, Marie Holmstedt, kliver ut på banan och tar en offentlig debatt kring socialens ekonomi. Två saker vill jag vara mycket tydlig med: 1. Socialnämndens underfinansiering. Här finns en glasklar skillnad på våra förslag. När vi sedan flera år tillbaka ser det uppenbara behovet av resurstillskott, är det moderata svaret:…

Höja skatten ingen lösning

Jag känner inte igen mig i den beskrivning som Roger Nilsson (S) nu målar upp, men det är tydligt att valfläsket inför september 2018 har börjat tidigt för (S) i Höganäs. (S) protesterar högljutt mot socialnämndens budgetförslag, trots att man under själva budgetarbetet inte lagt några egna förslag. I sin iver att protestera glömmer(?) man…

Sommarlov med osäkerhet & oro

Nu har elever och pedagoger sagt hejdå till varandra för detta läsår. Nu väntar ett sommarlov för elever och semestrar för personal, utan att de vet hur deras framtid i Höganäs skolor ska se ut. Får vi behålla våra lärare nästa år? Finns det tillräckligt med läroböcker? Får vi åka på toleransresan? Finns det någon…

”Effektiviseringar” är neddragningar

Lägg inte ner stora delar av Sveriges dokumenterat bästa kulturskola och fritidsgård. Vi på Eric Ruuth Kulturhus (ER) har under de senaste decennierna arbetat för att forma en unik verksamhet som vi är mycket stolta över. Under 2016 gjorde vi 170 evenemang i egen regi samt medverkade vid stora evenemang i kommunen som nationaldagen och…

Höganäs kan bättre, välj med hjärtat!

Nu har även socialnämnden haft möte angående budgeten 2018 samt planen för 2019-2020. För att förstå hur illa det är, en tillbakablick: förra året gick vård och omsorg 13,3 miljoner back. Just nu ligger socialnämnden 6 miljoner minus. Därutöver ska budgeten skäras ner med tre procent, det vill säga cirka 12 miljoner 2018. Som om…

Tillåt gårdsförsäljning av svenskt vin

Det är dags att Sverige tar steget in i framtiden på samma sätt som resten av Europa gjort. Vi måste våga prova nytt, vi måste våga utveckla besöksnäringen. Sverige är idag det enda land inom EU som inte tillåter gårdsförsäljning av vin. Argumentationen mot att tillåta gårdsförsäljning går ofta i tongångarna att det är oförenligt…