Debatt

Politikernas svar om träflisen

Den träflis som lagts ut på stigarna på Ärtan & Bönan är långt mycket bättre för tillgängligheten än tidigare leriga stigar. Träflisen kommer efter ett tag att stabiliseras som underlag och vid kommande underhåll av stigarna kommer det att ske i samråd med handikappombudet. Ärtan & Bönan är detaljplanelagd, men området omfattas inte av reglering…

Bort med träflisen på Ärtan & Bönan

När promenadstigarna på Ärtan & Bönan i början av sommaren belades med grov träflis blev detta – tidigare för alla tillgängliga och uppskattade naturområde – över en natt otillgängligt för personer som nyttjar rullstol, rullator, käpp med flera. I olika omgångar har funktionshinderföreningarna på plats med rullstolsburna testat framkomligheten med ständigt nedslående resultat. Föreningarna har…

Likhet inför lagen?

Ordföranden för byggnadsnämnden här i Höganäs har säkerligen en bil. Kanske en som han sätter stort värde på och som han verkligen har behov av. Låt oss anta att den blir stulen men återfunnen och att man griper den som stal den. Nu anses väl inte bilstöld som något särskilt grovt brott, så den skyldige…

När glömskan blir norm

I Chicago, en av mina favoriter bland alla musikaler, beklagar sig den bedragne äkta mannen som ingen tycks bry sig om eller lägga märke till. ”Cellophane, Mr. Cellophane shoulda been my name Mr. Cellophane ´cause you can look right through me Walk right by me and never know I´m there.” Bilden som tre av våra…

SD: ”Vi har inte ändrat åsikt”

Vi Sverigedemokrater dementerar kraftigt att vi skulle ha ändrat uppfattning i frågan om potatisåkern som framkommer av artikeln i Fyren. Då som nu tycker vi att det är rätt att bygga lägenheter på potatisåkern! Vad vi däremot har en avvikande uppfattning om gentemot den styrande majoriteten i Höganäs kommun det är att man utan att…

Hjortstugan hade kunnat räddas

Varje år besöks Kullaberg av 500 000 personer. Det är inte för inte. Kullaberg är en mycket attraktiv natur- och kulturmiljö som staten klassat som riksintresse. Ändå verkar rivningen av Hjortstugorna på Kullaberg inte gå att hejda. Det är en stor skandal som inte hade varit nödvändig. I den omsorgsfulla kulturmiljöinventering som gjordes av en…

Alliansen svarar om Eric Ruuth

Tidigare beslutat effektiviseringsförslag i utbildningsnämnden den 30/5 2017 kommer inte att genomföras i sin helhet. Enligt Alliansens budgetförslag för 2018 kommer utbildningsnämnden få ett tillskott om 7,7 miljoner kronor utöver tidigare planerade ram, att fördela i sin internbudget. Målet är att nämnden ska använda dessa pengar till att värna barn- och elevvärdet samt till att…

Därför röstade V nej till planen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering av nya områden och projekt, ska de passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt. Jag har förstått att det går…