Debatt

När glömskan blir norm

I Chicago, en av mina favoriter bland alla musikaler, beklagar sig den bedragne äkta mannen som ingen tycks bry sig om eller lägga märke till. ”Cellophane, Mr. Cellophane shoulda been my name Mr. Cellophane ´cause you can look right through me Walk right by me and never know I´m there.” Bilden som tre av våra…

SD: ”Vi har inte ändrat åsikt”

Vi Sverigedemokrater dementerar kraftigt att vi skulle ha ändrat uppfattning i frågan om potatisåkern som framkommer av artikeln i Fyren. Då som nu tycker vi att det är rätt att bygga lägenheter på potatisåkern! Vad vi däremot har en avvikande uppfattning om gentemot den styrande majoriteten i Höganäs kommun det är att man utan att…

Hjortstugan hade kunnat räddas

Varje år besöks Kullaberg av 500 000 personer. Det är inte för inte. Kullaberg är en mycket attraktiv natur- och kulturmiljö som staten klassat som riksintresse. Ändå verkar rivningen av Hjortstugorna på Kullaberg inte gå att hejda. Det är en stor skandal som inte hade varit nödvändig. I den omsorgsfulla kulturmiljöinventering som gjordes av en…

Alliansen svarar om Eric Ruuth

Tidigare beslutat effektiviseringsförslag i utbildningsnämnden den 30/5 2017 kommer inte att genomföras i sin helhet. Enligt Alliansens budgetförslag för 2018 kommer utbildningsnämnden få ett tillskott om 7,7 miljoner kronor utöver tidigare planerade ram, att fördela i sin internbudget. Målet är att nämnden ska använda dessa pengar till att värna barn- och elevvärdet samt till att…

Därför röstade V nej till planen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering av nya områden och projekt, ska de passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt. Jag har förstått att det går…

”Nedskärningarna slår hårt mot Eric Ruuth”

Det har sagts att musikundervisningen på Eric Ruuth helt och hållet har fredats i alliansens budgetförslag. Den som påstår det har totalt missat hur vår verksamhet är uppbyggd. Vår styrka ligger i samverkan mellan fritidsgårdarna och kulturskolan och att vi arbetar ihop som ett kollegium. Det är på så vis vi år efter år får…

Rösträtt – men ingen röst

Ofta reagerar jag mot våra kommunpolitikers beslut. Nästan lika ofta förundrar jag mig över att vi inte är fler som reagerar. Kanske tror man inte att man kan påverka? Kanske tror man någon annan ska ta sig an frågan? Eller att det är lönlöst att klaga? Så varför bry sig? Men var gång vi inte…

”Péter Kovács ville inte ha höghus”

Péter Kovács ringde mig för att få en uppfattning om vad vikenborna tyckte om Potatisåkern och mitt svar blev – ”om kravet är lika många boenden, som planen med 4,5 våningar, då föreslår jag ett nytt gammalt Viken”. Péter Kovács tyckte detta var bra idé. Vårt möte ägde rum en dryg månad före mötet i…