Debatt

Luftslott istället för politisk handling

Är det brist på kunskap om ensamkommande flyktingar som skapar denna öronbedövande tystnad? Eller kan det vara så att man inte vågar säga något!? Varför får inte det fåtal ungdomar som är kvar i kommunen stanna här, fortsätta skolan och behålla sina kamrater? Höganäs kommun har fått över 100 miljoner av staten, för att klara…

Osmarta lantisar på topposter

Daniel Svensson skräder inte orden. Han påstår att Kullamoderaterna fört en dumsnål investeringspolitik med en alldeles egen huvudlös ekonomisk styrmodell och därmed ”bränt en kvarts miljard”. Påståendet är så magstarkt att man knappt kan tro att det är sant. För det saknas varken utbildningar eller pengar för dem som vill göra miljöinvesteringar. Det statliga Klimatklivet…

M ett lokalt landsortsparti?

”Väl värt att investera i” – men inte för kommunen själv? Vid infarterna till Höganäs kommun sitter sedan några år digitala informationsskyltar och under dessa finns kommunens slogan ”Väl värt att investera i”. Som kommuninvånare undrar man ju om uppmaningen inte gäller kommunen självt? I Kullamoderaterenas valkampanjfilm visar de att kommunen går med över 65…

Filmstudion svarar på kritiken

Vi beklagar det inträffade. Filmstudions styrelse var helt ovetande om att denna reklamfilm skulle visas. Vi har talat med den gamla styrelsen och ingen i den kan påminna sig att det någon gång visats politisk reklam innan Filmstudions visningar, knappt ens någon vanlig kommersiell reklam. Det var med andra ord ingenting vi kunde förutse. Höganäs…

Bio med partipolitisk propaganda

I tisdags visade Filmstudion i Höganäs sin första film för våren på Sagabion. Döm om min förvåning när förfilmen var en partipolitisk propagandafilm för Moderaterna. Vad är detta? En sprudlande idé att trollbinda en förväntansfull publik på dess första film i filmklubbens regi? En valstrategisk fint som förste man ut på spelplanen? Själv upplever jag…

Smutsiga klassrum

Som hårt arbetande skattebetalare förväntar man sig att det hålls rent i våra offentliga miljöer och framför allt i skolorna. På varje skola är det rektorn som är arbetsmiljöansvarig och ska säkerställa att städningen utförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tyvärr är det få rektorer som verkligen förstår sitt ansvar utan istället skyller ifrån sig på kommunens…

Låt hamnen förbli rekreationsområde

Kommunen arbetar just med att formulera riktlinjer för en framtida utformning av Höganäs hamnområde. Det första utkastet var mycket vagt formulerat och ett slutligt förslag kan förväntas vara ungefär lika luddigt. Några av de viktigaste frågorna har man hittills undvikit helt. Riktlinjerna måste beakta folks önskan att få ha kvar området som ett rekreationsområde. Allt…

Politiker flyr verkligheten

Vår begäran att ta bort den grova träflis som stänger ute stora grupper kommuninvånare från tillgänglighet till det uppskattade naturområdet Ärtan & Bönan ställdes till samtliga politiker i kommunstyrelse och byggnadsnämnd, men enligt uppgift har vår skrivelse inte varit uppe till behandling och beslut där. Gustav Wingårdh och Ulf Molin talar därför för sig själva…