Debatt

Liberaler vill lyfta blicken för kulturen

Vi vill ha ett nytt övergripande mål i Höganäs kommun. Ett mål som faktiskt säger något om livskvalitet och värderingar – inte bara ett kvantitativt mål om ökad befolkningsmängd. Ett mål som talar om att ”här hos oss i Höganäs kommun så satsar vi på oss som bor här”. Kultur handlar mycket om kreativitet, något…

Ställ bilen & använd fötterna

Vi har ben, vi kan gå! …och med tanke på hur många timmar vi spenderar sittande på möten så vore det väl riktigt hälsosamt för oss att promenera eller cykla istället för att ta bilen. Jag pratar naturligtvis om den nyligen uppmärksammade reseersättning som vi fritidspolitiker får ut om vi bor utanför centralorten. Det är…

Farligt att bara växa

I Höganäs verkar det ha blivit en etablerad sanning att det är bra att växa. Insatt i ett större sammanhang blir dock denna ”sanning” problematisk, rent av farlig eller suicidal. Idag lever vi på jordens kapital av resurser; mark, vatten, luft och alla andra miljötjänster. När kapitalet är slut är också vi slut. Logiken är…

Oframkomliga stigar ingen ”nypa salt”

I ”Plan för tillgänglighet och delaktighet” skriver Höganäs kommun att ”den omgivande miljön ska anpassas efter individernas behov och inte tvärtom”, och bryter sedan flagrant mot sin egen utfästelse. Fram till början av juni månad var gångstigarna på naturområdet Ärtan och Bönan framkomliga för alla. Men genom oannonserad utläggning av tonvis med grov träflis hindrades…

Minska inte tillgängligheten

Frågan kring tillgängligheten vid naturområdet Ärtan och Bönan har aktualiserats sedan kommunen lagt ut grov träflis på stigarna. Syftet var gott; att stigarna inte skulle vara så leriga vid blöt väderlek. Tyvärr gör mängden träflis och de grova bitarna att områdets tillgänglighet för personer som behöver ta sig fram med rullstol eller rullator nu är…

Trötta politiker inget för (M)

Tråkigt att höra att Roger Nilsson (S) är trött. Det märks faktiskt både i budgetarbetet där oppositionens förslag lyser med sin frånvaro och i hans insändare. Ett exempel på det är att han ”glömmer” att svara på frågor, som medborgarna förtjänar ett svar på. Inte med ett ord nämner Roger Nilsson vad socialdemokraterna har för…

Mer kultur – inte mindre!

Svar till Karin Lyeteg och Johan Söllscher Lärarförbundet om besparingar på Eric Ruuths kulturhus. Vi socialdemokrater delar helt er oro över beslutet som Alliansen tog i utbildningsnämnden att göra stora besparingar på Eric Ruuths kulturhus. Vi är fullständigt medvetna om det fantastiska arbete som utförs och att kulturskolan årligen hamnar i topp i Qualis mätningar.…

Tydliga alternativ inför valet

Jag blir så trött. Inte med ett ord talar Marie Holmstedt (M) om hur de stora underskotten i socialnämndens verksamhet de kommande åren ska hanteras. Det räcker inte på långa vägar att pressa personalen ännu hårdare eller att skatteplanera. Det borde vara uppenbart för alla, även Marie Holmstedt (M), att mer pengar behövs för att…