Monthly Archives: juni 2018

Viktiga hamnfrågor kräver svar

Innan medborgardialogen om hamnen i Höganäs avslutas och i god tid före höstens val, är det fyra frågor som politikerna måste besvara. Dialog med medborgarna är strålande och helt nödvändigt, men ansvariga politiker måste även våga ta debatten om de grundläggande förutsättningarna för hamnens framtid. Annars riskerar ett ambitiöst dialogarbete inte bli annat än ett…