Monthly Archives: maj 2018

Sommar på Kvickbadet

Nu är det riktigt klart för bad på Kvickbadet i Höganäs. Kommunens tekniska personal monterar en rad trappor från bryggan och dessutom den populära rutschkanan. Också handikapplejdaren i rostfritt stål är på plats och så ska flotten monteras ett stycke ut. Strålande sol mötte pråmen Björn från Malmö som så här års dras runt till…

Nu ska Kullaberg planläggas

Sex år efter det första beslutet ska Västra Kullaberg nu planläggas, enligt ett beslut i kommunstyrelsen på onsdagen. Frågan väcktes av en motion från Miljöpartiet, som dock avslogs av mötet. – Vi beslutade att initiera ett nytt planarbete genom områdesbestämmelser på Kullaberg, säger kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander, Moderaterna. Redan 2012 beslutades att Västra Kullaberg skulle…

Politikerbojkott

DHR Höganäsavdelning inbjöd kommunens ledande politiker till att den 11 april tillsammans med rullstolsburna, rullatoranvändare med flera testa framkomligheten på de med grov träflis belagda gångstigarna i strövområdet Ärtan o Bönan. Endast en av elva ledamöter, Lennart Nilsson (S), ställde upp. Ingen av de övriga tio hörde ens av sig. I juni i fjol gjordes…